SHO (1) DAN

Stopnie
KYU
(9) KYU
HACHI
(8) KYU
SHICHI
(7) KYU
ROKU
(6) KYU
GO
(5) KYU
YON
(4) KYU
SAN
(3) KYU
NI
(2) KYU
ICHI
(1) KYU
SHO
(1) DAN
DI
(2) DAN
SAN
(3) DAN
YON
(4) DAN
GO
(5) DAN
ROKU
(6) DAN
SHICHI
(7) DAN
HACHI
(8) DAN
KYU
(9) DAN

I. KATA
1. Obowiązkowe: Enpi, Tekki Shodan, Heian nr 1-5.
denpidtekki-shodan

2. Do wyboru: Bassai Dai, Jion, Kanku Dai.
dbassai-daidjiondkanku-dai

II. KIHON

1. (ZE)-> Oizuki Sanbonzuki (ZE)
* J.x1, C.x2
(P)
2. (ZE)-> J.-Ageuke (ZE), C.-Kizami Maegeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(T)
3. (ZE)-> C.-Soto Udeuke (ZE), C.-Yoko Enpiuchi (KI),
J.-Tate Urakenuchi (KI), C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
4. (ZE)-> C.-Shutouke (KO), C.-Kizami Maegeri,
C.-Nukite (ZE)
(T)
5. (ZE)-> C.-Uchi Udeuke (ZE),
/J.-Kizamizuki\
\C.-Kizami Maegeri/
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
6. (O)(ZE)-> Maegeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Maegeri, J.-Maegeri
(P)
7. (O)(ZE)-> Mawashigeri Rengeri ->(ZE)
* C.-Kizami Mawashigeri, J.-Mawashigeri
(P)
8. (KI)-> X J.-Yoko Keage ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
9. (KI)-> X J.-Yoko Kekomi ->(KI)
* Wykonać na lewą i prawą stronę
(B)
10. (ZE)-> C.-Kizami Yoko Kekomi, C.-Mawashigeri,
C.-Gyakuzuki (ZE)
(P)
11. (O)(ZE)-> C.-Kizami Mawashigeri, C.-Kizami Yoko Kekomi,
J.-Oizuki (ZE)
(P)
12. (W)(ZE)-> J.-Maegeri – w przód
J.-Yoko Keage – w bok
C.-Yoko Kekomi – w bok
J.-Mawashigeri – w przód
C.-Ushirogeri – w przód ->(ZE)
(M)

 

III. TEST CELNOŚCI I KONTROLI

Kandydat wykonuje 10 dowolnych ataków z pozycji wolnej (KAMAE) w ruchomy cel trzymany przez egzaminatora. Używa maksymalnej siły i szybkości. Dopuszczalny jest lekki kontakt.

 

IV. TEST KIME

Kandydat wykonuje 6 dowolnych ataków na dużą tarczę (3 ręczne, 3 nożne).

 

V. TEST SIŁY I SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wg uznania egzaminatora.

 

VI. KUMITE

a) Jiyu Ippon Kumite (sparing półwolny)

*ATAK
Oizuki: J.x1
Kizamizuki: J.x1
Gyakuzuki: J.x1, C.x1
Kizami Maegeri: C.x1
Maegeri: C.x1
Yokogeri: C.x1
Mawashigeri: J.x1
Ushirogeri: C.x1

W obronie zastosowanie SEN lub GO-NO-SEN wg uznania zdającego
* UWAGA – ataki są wykonywane w dowolnej kolejności bez zapowiedzi!

b) Jiyu Kumite – 3 walki sędziowane wg przepisów ITKF

 

VII. UDOKUMENTOWANY START W MIN. 3 ZAWODACH, W TYM 1 RANGI MISTRZOSTW POLSKI PZKT (potwierdzony w paszporcie PZKT)

 

VIII. OKRES TRENINGU
Jeden rok treningu (udział w minimum 100 treningach) od uzyskania poprzedniego stopnia.


UWAGA!

Tylko dyplom wydany przez PZKT jest potwierdzeniem zdanego egzaminu.