Dokumenty

Nazwa dokumentu Pobierz
Deklaracja Dziecko word-icon2
Deklaracja Dorosły word-icon2
Regulamin
word-icon2
Oświadczenie zdrowotne dzieci
Oświadczenie zdrowotne dorośli
Deklaracja wyboru zajęć i płatności word-icon2
Zgoda na udział w zawodach
Uchwała o przechodzeniu do innych klubów