Dokumenty

Nazwa dokumentu Pobierz
Deklaracja członkowska word-icon2
Formularz osobowy (osoby niezrzeszone)
word-icon2
Regulamin
word-icon2
Oświadczenie zdrowotne dzieci
Oświadczenie zdrowotne dorośli
Zgoda na przetwarzanie osobowych i publikację wizerunku word-icon2

Zgoda na udział w zawodach
Uchwała o przechodzeniu do innych klubów